MySQL SvetHostingu.cz
phpMyAdmin 4.x
Pro přístup k MySQL - 5.0, 5.1, 5.6
phpMyAdmin 2.x
Pro přístup k MySQL 4.1