Pro přístup k e-mail schránce prostřednictvím prohlížeče si můžete vybrat ze dvou webových rozhraní.
E-mail adresa
Heslo
E-mail adresa
Heslo
Jazyk
Mód
Právě používáte zabezpečenou komunikaci pomocí HTTPs.
Pomocí aplikací WebMail máte možnost přistupovat k vaší e-mail schránce odkudkoliv, kde je dostupný internet.
V případě, že zprávy pomocí aplikace WebMail nesmažete, můžete si je kdykoliv stáhnout do Vašeho poštovního programu. Popis nastavení poštovních programů můžete nalézt v naši Wiki.
Přihlášení do aplikace WebMail
E-mail adresa - zvolena.adresa@vasedomena.cz
Heslo - vložte heslo, které bylo zadáno v administraci